Nuotolinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarka

Nuotolinė sveikatos priežiūros (NSP) paslauga teikiama telefonu arba elektroniniu paštu.

Prieš pradedant teikti NSP paslaugą, reikia įsitikinti, ar ji teikiama būtent tam pacientui, dėl to pirmiausia reikia:

1.paklausti vardo pavardės bei 4 paskutinių asmens kodo skaitmenų;

2.patikrinti pateiktą informaciją sistemoje ESIS;

3.tik įsitikinus, kad kalbama su konkrečiu pacientu, galima pradėti teikti NSP paslaugą. Jeigu paciento identifikuoti nepavyksta, NSP paslauga neteikiama ir jis kviečiamas atvykti į sveikatos priežiūros centrą.

 

 Nuotoliniu sveikatos priežiūros (NSP) būdu gali būti teikiamos šios paslaugos:

Pirmiausia reikia išsiaiškinti subjektyvią paciento sveikatos būklę ir jeigu paciento būklė yra stabili, gali būti teikiamos šios paslaugos:

1.anksčiau paskirtų vaistų ar medicinos pagalbos priemonių skyrimo pratęsimas.

2.atliktų tyrimų rezultatų paaiškinimas ir pakartotinių tyrimų skyrimas.

Svarbiausi paslaugos teikimo aspektai:

1.pirminė konsultacija bet kuriuo atveju vykdoma pacientui atvykus į sveikatos priežiūros centrą.

2.pratęsiant receptą vadovaujamasi LR sveikatos apsaugos ministro 2002m.kovo 8d.įsakymo Nr.112 nustatyta tvarka.

3.pagal tyrimų rezultatus gali būti koreguojamas gydymas, vaistų ar MPP vartojimas.

Veiksmai po paslaugos suteikimo:

1.suteikus NSP paslaugą, formoje Nr.025/a atliekamas įprastas įrašas (NSP paslaugos suteikimo data, laikas, paslaugos teikimo būdas (telefonu ar elektroniniu paštu), kreipimosi priežastis, paciento sveikatos būklė ir suteikta paslauga).

 

Teikti NSP paslaugas galima ne daugiau kaip 1kartą (apie tai iš anksto perspėjant pacientą). Kitą kartą dėl tos pačios priežasties pacientas privalo atvykti į sveikatos priežiūros centrą.

Nusprendus NSP paslaugos neteikti (negalima įsitikinti paciento ar jo atstovo pateikiamų duomenų apie sveikatą tikrumu, prašoma paslauga nėra NSP paslauga, nes tai naujas gydymo atvejis, negalima įvertinti paciento sveikatos būklės be apžiūros, prašoma paskirti vaistų ar MPP, kurių jis anksčiau nevartojo, ir pan.), pacientas turi būti registruotas įprastine tvarka. Apie atsisakymo suteikti NSP paslaugą pacientui priežastį įrašoma Formoje Nr.025/a