Korupcijos prevencija

Gerbiamieji,

Ne vien smalsumas ir baimė pavertė žmogų tyrinėtoju. Tikriausiai ne tik troškimas pažinti ir nerimas dėl ateities, bet ir artimo meilė, silpnojo bei ligonio atjauta paskatino plėtoti gydymo meną.

Mieli pacientai ir jų artimieji, noriu tikėti, kad visada mūsų įstaigoje sulauksite profesionalios pagalbos bei rūpestingos slaugos ir visa tai įvyks nesiūlant atsilyginimo.

Atkreipiame dėmesį, kad bet kokio kyšio davimas, o iš darbuotojo pusės ėmimas yra nusikaltimas, o už tai gresia baudžiamoji atsakomybė. Neverskite medicinos darbuotojų patirti nepatogumų primygtinai siūlydami  atsidėkoti už gydymą dovanomis ir pinigais.

Mes dėkingi ir labai vertiname Jūsų pasitikėjimą mumis, mūsų darbu. Mūsų kolektyvas nuoširdžiai stengiasi, kad Jūs būtumėt gydomi kokybiškai. Už mūsų pastangas, pirmiausia, prašytume – pripažinimo, pagarbos. Juk nėra brangesnės dovanos už gyvą, nuoširdžią, laimingo paciento padėką  –  „Ačiū, Jums už grąžintą sveikatą“ ,  pažado tausoti savo sveikatą.

Taigi bendromis jėgomis veikime korupcijos panaikinimo labui.

Pagarbiai

VŠĮ Žaslių PSPC Direktorė

Nina Banevičienė


Korupcijos prevencijos tikslas – siekti, kad valstybės ir savivaldybių įstaigų bei verslo įmonių veikla būtų nešališka ir skaidri.
Sveikatos apsaugos ministerija prašo Jūs būti pilietiškus: informuokite apie korupcijos atvejus. Jeigu iš Jūsų prašė pakišos, jeigu be teisėto pagrindo mokejote medicinos darbuotojui ar kita forma susidūrėte su korupcija asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, paskambinkite. Jusu skambutis – anonimiškas, jokių asmens duomenų pateikti nereikia.Visa gauta informacija bus atidžiai įvertinta ir pateikta atitinkamai kovos su korupcija institucijai.

 

Apie korupcija galite pranešti:
·  VšĮ Žaslių pirminės sveikatos centro direktorei: Ninai Banevičienei, telfonu 8(346)44473,  el.paštu: zasliupspc@gmail.com
    Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba vykdo baudžiamąjį persekiojimą, greitai, išsamiai ir teisėtai atskleidžia Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas: kyšininkavimą (225 str.), prekybą poveikiu (226 str.), papirkimą (227 str.), piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi (228 str.), tarnybos pareigų neatlikimą (229 str.) ir kitas STT įstatymo 2 straipsnio antroje dalyje įvardytas nusikalstamas veikas, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Informacija pacientams (ištrauka iš LR Baudžiamojo kodekso) apie baudžiamąją atsakomybę už korupcinio pobūdžio veiksmus

VŠĮ ŽASLIŲ PSPC KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2021 m. PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Darbuotojų elgesio kodeksas