Valstybės finansuojamos paslaugos

Pirminės sveikatos priežiūros centras teikia nemokamą pirminę sveikatos priežiūrą, kurią reglamentuoja LR Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymai. Tai yra bendrosios praktikos (šeimos) gydytojo paslauga ir odontologo paslaugos..

Visiems besikreipiantiems mūsų šalies bei ES piliečiams teikiama būtinoji medicininė pagalba. Ją teikia medicinos personalas, dirbantis vietoje.

Pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu ir prisirašiusiems prie įstaigos:

Nemokamos pirminės sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos gyventojams prisirašiusiems prie PSPC ir pateikusiems vieną iš šių dokumentų:
• Asmens pasą, (tapatybės kortelę arba gimimo liudijimą asmenims iki 16 metų amžiaus).
• Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą.
• Galiojantį sveikatos draudimo pažymėjimą.
• Pensininko pažymėjimą.
• Invalido pažymėjimą.
• Galiojantį darbo biržos pažymėjimą.